اخبار فـوری
دانستنی‌هـا »

ورزش میتواند به درمان افسردگی کمک کند؟

امکان درمان افسردگی با کمک ورزش وجود دارد . سیروس جعفری اظهار کرد: ورزش درمانی می تواند به جای درمان های دارویی در بیماری افسردگی مورد استفاده قرار گیرد . وی با اشاره به اینکه روانشناسی ورزش علمی است که به کمک آن می توان بسیاری از بیماری ها را درمان کرد، ادامه داد: استفاده از
تاریخ انتشار: شنبه، ٢۴ تیر ٩۶

امکان درمان افسردگی با کمک ورزش وجود دارد .

سیروس جعفری اظهار کرد: ورزش درمانی می تواند به جای درمان های دارویی در بیماری افسردگی مورد استفاده قرار گیرد .

وی با اشاره به اینکه روانشناسی ورزش علمی است که به کمک آن می توان بسیاری از بیماری ها را درمان کرد، ادامه داد: استفاده از دارو تنها به عنوان مسکن در افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که ورزش یکی از راه های درمان این بیماران است .

جعفری اضافه کرد: ورزش کردن می تواند درمان دارویی را تکمیل کرده و به بیماران کمک کند تا بیشتر روی درمان بیماری خود تمرکز کنند .

این دکترای مدیریت ورزشی و روانشناسی یادآور شد: غدد بدن بیمارانی که دچار افسردگی هستند با انجام حرکات ورزشی، هورمون آندروفین تولید کرده و در نتیجه این افراد اکتیو و فعالیت خواهند شد .

وی خاطرنشان کرد: رمانی که روح و روان افراد به وسیله انجام حرکات ورزشی سالم شد، می تواند وارد اجتماع شده و زندگی عادی خود را سپری کند .

جعفری افزود: هنگامی که شخص ورزش می کند و از بدن خود مراقبت می کند درواقع بر روی ذهن خود کار کرده و روح و جسم وی توأماً سالم خواهد ماند .

این مدرس دانشگاه گفت: درمان افسردگی با کمک ورزش از نظر علمی به اثبات رسیده و یک راهکار قطعی برای درمان و رفع این بیماری است.منبع: پرسیار